Warunki użytkowania

  • Home
  • >
  • Warunki użytkowania

Zawartość i projekt tej witryny iternetowej stanowią własność Andrew & Andrew Solicitors Ltd i podlegają ochronie praw autorskich. Niniejsza strona internetowa przeznaczona jest do użytku osobistego i żadne jej elementy nie mogą być przechowywane, powielane, przesyłane lub publikowane w jakiejkolwiek formie.

Materiały znajdujące się na tej stronie moga być wykorzystane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady prawnej. Andrew & Andrew Solicitors Ltd nie odpowiada za treści zawarte na stronie niniejszej stronie internetowej i składa gwarancji co do jej zawartości. Andrzej i Andrzej Solicitors Ltd nie odpowiada za dokładność, kompletność lub przydatność treści witryny.

Andrew & Andrew Solicitors Ltd nie sprawuje kontroli nad treścią lub obrazami zawartmi w innych stronach, ktorych linki udestępniono w witrynie. Andrew & Andrew Solicitors Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tego samego. Andrew & Andrew Solicitors Ltd. zastrzega sobie prawo do zblokowania któregokolwiek linku do innej strony lub do materiałów lub informacji zawarych w danej witrynie.

Andrew & Andrew Solicitors Ltd. oraz jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju informacje dorozumianych witryny.lub ynikające z indywidualnej interpretacji w odniesieniu do informacji dostępnych na tej stronie internetowej oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z niniejszej.