Zaniedbania Usługodawców


Zaniedbanie jest terminem prawnym dotyczącym zachowania danego usługodawcy, które jest niezgodne z przyjętymi standardami i etyką zawodową. Zgodnie z przepisami kodeksu prawa cywilnego (TORT) profesjonalista świadczący daną usługę ma za zadanie dołożyć wszelkiej staranności aby działać w jak najlepszym interesie swojego klienta, naruszenie tego obowiązku skutkujące wyrządzeniem szkody na rzecz klienta stanowi podstwę roszczenia odszkodowawczego.

Istnieje wiele obszarów życia codziennego, gdzie korzystamy z usług fachowców podlegających powyższym obowiązkom, np. w realcji adwokat – klient lub lekarz – pacjent. Obowiązki wobec klienta są o tyle ważniejsze, że obdarza on danego profesjonalistę zaufaniem i często powierza mu zajmowanie się bardzo ważnymi sprawami życiowymi. Niestety czasem można się rozczarować gdy profesjonalista nie wypełnia podstawowych obowiązków, nie posiada właściwych umiejętności i kwalifikacji oraz nie wykonuje powierzonych mu zadań rzetelnie.

Nasi prawnicy posiadają ponad 60 lat doświadczenia w rozwiązywaniu sporów związanych z nierzetelnym świadczeniem usług. Prowadzimy sprawy od pierwszego etapu – od wniesienia roszczenia, poprzez postępowanie sądowe aż po uzyskanie stosownego postanowienia Sądu.

Zaniedbania ze strony usługodawców są to bardzo drażliwe i frustrujące sytuacje dla wszystkich zaangażowanych stron i narażają na szwank dobre imię usługodawcy. Tak więc, tego rodzaju spory mogą mieć daleko idące konsekwencje i czasami z tego powodu są odrzucane. Należy pamiętać, że większość usługodawców posiada ubezpieczenie potrzebne aby wypłacić zadośćuczynienie finansowe dla nieusatysfakcjonowanych klientów.

Z drugiej strony, klient może ponieść poważne szkody z powodu zaniedbań i nierzetelności danego usługodawcy. Profesjonaliści o których jest tutaj mowa to najczęściej prawnicy, architekci, geodeci, pośrednicy nieruchomości i bankierzy, ponieważ są to tzw. zawody zaufania publicznego, którym powierzamy zajmowanie się naszymi najważniejszymi sprawami. Jeśli któryś z usługodawców naruszył obowiązek staranności i naraził cię na poważne straty, możesz wystąpić z roszczeniem o wypłatę odszkodowania z tytułu zaniedbania w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Nasza kancelaria może doradzić Ci w każdym rodzaju zaniedbań popełnianych przez różnych specjalistów. Reprezentujący Cię adwokat dołoży wszelkich starań aby dotrzeć do potrzebnych informacji i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, czy to w drodze negocjacji czy to postępowania sądowego.

Więc jeśli dotyczy Cię taki problem to dlaczego nie skontaktować się z Andrew & Andrew Solicitors i umówić się na bezpłatną rozmowę wstępną podczas której nasz prawnik oceni zakres sporu i szanse na jego pomyślne rozwiązanie. Jesteśmy tutaj po to, aby w jasny i prosty sposób odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania gdyż nasza kancelaria zawsze działa w najlepszym interesie klienta.

Skontaktowanie się z nami jest bardzo łatwe; jeśli nie możesz zadzwonić, zadaj pytanie za pomocą jednego z pól kontaktowych znajdujących się na naszej stronie internetowej. Możesz też skontaktować się z nami przez jeden z serwisów społecznościowych.

Jak możemy pomóc? Złóż Zapytanie teraz
Check to accept our Privacy Policy