Przejrzystość Cen

 • Home
 • >
 • Przejrzystość Cen

SZACUNKOWE KOSZTY PRAWNE I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZENIESIENIEM PRAWA WŁASNOŚCI

Koszty przeniesienia prawa własności składają się z dwóch elementów.

Koszty prawne związane z podejmowaniem przez nas działań w Twojej sprawie i dopełnieniem formalności prawnych oraz wydatki, płatne na rzecz innych w Twoim imieniu.

Szacunkową wycenę naszych opłat przedstawimy Ci na podstawie informacji znanych nam w momencie złożenia przez Ciebie zapytania dotyczącego kosztów usługi. Podane przez nas kwoty będą stałe i obejmą wszystkie standardowe czynności podejmowane w przypadku typowego przeniesienia prawa własności.

Na przykład, kupując lub sprzedając nieruchomość o wartości 200 tys. funtów w okolicach Portsmouth, nasze szacunkowe opłaty i wydatki będą przedstawiały się następująco: –

Sprzedaż własności nieruchomości [freehold property] Sprzedaż dzierżawy nieruchomości [leasehold property]
Koszty prawne £595 plus VAT* Koszty prawne £795 plus VAT*
Opłata za przelew elektroniczny £30 plus VAT Opłata za przelew elektroniczny £30 plus VAT
Dokumenty tytułu własności z Rejestru Gruntów £6. Dokumenty tytułu własności z Rejestru Gruntów £15
   
Łącznie szacunkowo £756 Łącznie szacunkowo £1005
Kupno własności nieruchomości [frehold property] Kupno dzierżawy nieruchomości [leasehold property]

 

Koszty prawne £645 plus VAT* Koszty prawne £845 plus VAT*
Opłata za przelew elektroniczny £30 plus VAT Opłata za przelew elektroniczny £30 plus VAT
Pozyskanie raportów w tym od lokalnych urzędów, środowiskowego, wodociągowego, powodziowego, zobowiązania do napraw kościoła £250 Pozyskanie raportów w tym od lokalnych urzędów, środowiskowego, wodociągowego, powodziowego, zobowiązania do napraw kościoła £250
Sprawdzenie nieruchomości w Rejestrze Gruntów £3 Sprawdzenie nieruchomości w Rejestrze Gruntów £3
Sprawdzenie wypłacalności £2 (za osobę) Sprawdzenie wypłacalności £2 (za osobę)
   
Łącznie szacunkowo £1065 Łącznie szacunkowo £1305

Wysokość opłat za dokonanie wpisu w Rejestrze Gruntów zależy od ceny zakupu nieruchomości.  Staramy się składać wnioski drogą elektroniczną za pomocą portalu / programu Business Gateway, dzięki czemu zaoszczędzisz na niższych opłatach za dokonanie wpisu. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://www.gov.uk/guidance/hm-land-registry-registration-services-fees.

Naliczony zostanie również podatek od zakupu nieruchomości [Stamp Duty Land Tax], którego wysokość będzie również uzależniona od ceny zakupu nieruchomości oraz indywidualnych okoliczności.  Stawki podatku są różne w zależności od tego, czy nabywca kupuje nieruchomość po raz pierwszy, czy posiadał wcześniej nieruchomości oraz czy posiada więcej niż jedną nieruchomość.  Na stronie internetowej https://www.gov.uk/stamp-duty-land-tax możesz obliczyć wysokość należnego podatku oraz uzyskać dodatkowe informacje.

* Pomimo, iż nasze ceny zaczynają się od tej kwoty, mogą ulec podwyższeniu w zależności od wartości i lokalizacji nieruchomości.  Podane kwoty dotyczą jedynie przypadku, gdy skontaktowałeś się z kancelarią Andrew & Andrew Solicitors bezpośrednio, a nie poprzez osoby trzecie. 

Powyższe szacunkowe kwoty zostały obliczone w oparciu o następujące założenia: –

 • Wpis w Rejestrze Gruntów obejmuje tylko jeden tytuł własności sprzedawanej / nabywanej nieruchomości bez wad prawnych
 • Nie jest wymagane ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej do usunięcia wady prawnej
 • Transakcja jest sfinalizowana w terminie i nie wystąpiły żadne nieprzewidziane okoliczności
 • Wszystkie strony biorące udział w transakcji chętnie współpracują i nie nastąpiły żadne opóźnienia ze strony osób trzecich w dostarczaniu informacji
 • Nasza kancelaria nie zostanie zaangażowana w znaczące rozmowy z Twoją agencją nieruchomości oraz innymi osobami biorącymi udział w transakcji w związku z ustaleniem daty finalizacji
 • Finalizacja nastąpi w ustalonym wcześniej dniu

Może okazać się, że konieczne będzie świadczenie dodatkowych usług, które nie są objęte standardową procedurą przeniesienia prawa własności. Wówczas, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty i koszty.

Zapoznaj się z załączoną listą dodatkowych opłat i kosztów, które mogą zostać doliczone. 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W SPRAWACH NIESPORNYCH

Dodatkowe opłaty i koszty, które mogą zostać doliczone

 • Opieramy się na założeniu, że nieruchomość jest zarejestrowana w Rejestrze Gruntów. Jeżeli okaże się, że nieruchomość nie jest zarejestrowana, wówczas naliczone zostaną następujące dodatkowe opłaty: £50 plus VAT za przygotowanie dokumentacji potwierdzającej tytuł własności; oraz £50 plus VAT za wypełnienie i złożenie wniosku o pierwszą rejestrację nieruchomości z tytułu jej nabycia.
 • W przypadku wystąpienia elementu współwłasności, doliczona zostanie dodatkowa kwota w wysokości £200 plus VAT za wykonanie związanych z tym czynności prawnych. Prosimy o sprawdzenie, czy ta opłata nie została uwzględniona w stałej wycenie.
 • Jeżeli nieruchomość jest nowo wybudowana, naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości £200 plus VAT za wykonanie związanych z tym czynności prawnych. Prosimy o sprawdzenie, czy opłata ta nie została uwzględniona w stałej wycenie.
 • W przypadku kupna bądź sprzedaży własności nieruchomości podlegającej opłacie za utrzymanie budynku, doliczymy dodatkową opłatę w wysokości £75 plus VAT z tytułu wykonania związanych z tym czynności prawnych.
 • Opłata administracyjna w wysokości £30 plus VAT zostanie naliczona za każde wpłaty lub wypłaty środków dokonywane za pomocą przekazu elektronicznego z tytułu sprzedaży lub nabycia.
 • Dodatkowa opłata w wysokości £50 plus VAT będzie należna w przypadku, gdy nieruchomość, którą sprzedajesz ma więcej niż jedno obciążenie tytułu własności bądź jeśli w Rejestrze jest zapis informujący o zabezpieczeniu na nieruchomości, ograniczeniu, pouczeniu lub upadłości. Powyższa opłata jest z tytułu wykonania czynności prawnych związanych z kontaktowaniem się z osobami trzecimi oraz uzyskania wysokości kwoty z tytułu umorzenia.
 • Dodatkowa opłata w wysokości £200 plus VAT zostanie naliczona, jeśli kupujesz nieruchomość obciążoną więcej niż jedną hipoteką lub jeśli starasz się o pożyczkę pomostową na sfinansowanie zakupu.
 • Dodatkowa opłata w wysokości £75 plus VAT zostanie naliczona z tytułu wypełnienia zeznania podatkowego podatku od zakupu nieruchomości lub refinansowania kredytu hipotecznego.
 • Jesteśmy uprawnieni do naliczenia opłaty w wysokości £30 plus VAT z tytułu przechowywania akt za każde oryginalne akta wraz z dokumentacją towarzyszącą. Powyższa opłata stanowi koszt przechowywania akt w bezpiecznym archiwum.
 • Jeżeli Twój kredytodawca jest osobno reprezentowany przez inną kancelarię, a nasza kancelaria działa w Twoim imieniu jako nabywca, doliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości £200 plus VAT z tytułu świadczenia dalszych usług i kontaktowania się z radcą prawnym kredytodawcy.
 • Dodatkowa opłata w wysokości £200 plus VAT zostanie naliczona, jeśli kupujesz nieruchomość korzystając z Programu Pomocy: Systemu Pożyczek Rządowych [Help to Buy: Equity Loan scheme].  Powyższa opłata stanowi koszt czynności związanych z realizacją programu pomocy.
 • Dodatkowa opłata w wysokości £100 plus VAT zostanie naliczona, jeśli kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość z lokatorem zamieszkującym dany lokal na mocy umowy krótkoterminowego najmu gwarantowanego. Powyższa opłata stanowi koszt usług związanych z dodatkowymi pytaniami, które będą musiały zostać zadane lub na które będzie trzeba udzielić odpowiedzi.
 • Jeżeli korzystasz z Programu Pomocy w formie Pożyczek dla Pracowników Wojska [Forces Help to Buy Scheme Loan], naliczymy dodatkową opłatę w wysokości £50 plus VAT z tytułu związanych z tym czynności oraz korespondencji z Ministerstwem Obrony.
 • Jeżeli otrzymałeś darowiznę na wkład własny, mamy obowiązek poinformowania o tym Twojego kredytodawcę i przeprowadzenia weryfikacji w zakresie dopełnienia należytej staranności, prania pieniędzy, pozyskania informacji dotyczących upadłości oraz weryfikacji tożsamości. Dodatkowa opłata w wysokości £50 plus VAT zostanie naliczona tytułem świadczenia związanych z tym usług prawniczych oraz sporządzenia Deklaracji Darowizny na Wkład Własny.
 • Jeżeli kupujesz nieruchomość w ramach programu pomocy Help to Buy ISA lub Lifetime ISA, doliczymy dodatkową opłatę w wysokości £50 plus VAT (za każdy z tych programów) tytułem świadczenia usług prawniczych związanych z uzyskaniem od rządu w Twoim imieniu premii w wysokości 25%. Powyższa dodatkowa opłata zostanie potrącona z kwoty premii otrzymanej przez nas w dniu finalizacji.
 • W przypadku, gdy będziesz wymagał dostępu do nabywanej nieruchomości między wymianą Umów a finalizacją, w celu przeprowadzenia prac remontowych, naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości £50 plus VAT z tytułu uzyskania zgody radców prawnych sprzedawcy i przygotowania Umowy pozwalającej na dostęp do nieruchomości [Key Undertaking].
 • Jeżeli sprzedajesz dzierżawę i jesteś właścicielem części własności, naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości £75 plus VAT. Powyższa opłata stanowi koszt skontaktowania się z pozostałymi współwłaścicielami własności, uzyskania ich podpisów na dokumentach oraz weryfikacji ich tożsamości.
 • Jeżeli nabywana nieruchomość posiada panele słoneczne na mocy Pozwolenia na Dzierżawę Przestrzeni Powietrznej, naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości £150 plus VAT.
 • Jeżeli do kontynuacji procesu sprzedaży lub zakupu nieruchomości bądź usunięcia wady prawnej tytułu wymagane będzie sporządzenie oficjalnego oświadczenia, naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości £95 plus VAT.
 • Jeżeli będziemy musieli kontaktować się z lub pośredniczyć między radcą prawnym ds. małżeńskich lub rozwodowych, bądź z radcą prawnym osób trzecich, naliczona zostanie opłata w wysokości £200 plus VAT.
 • Jeżeli życzysz sobie, abyśmy zajęli się Twoją sprawą w trybie pilnym lub jeśli wymiana Umów/finalizacja miałaby odbyć się w wybranym przez Ciebie dniu bądź też jeśli termin finalizacji miałby być krótszy niż 4 tygodnie w przypadku zakupu/sprzedaży własności oraz 8 tygodni dla dzierżawy, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia z tego tytułu odpowiedniej opłaty, wynoszącej minimum £200 plus VAT.
 • Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za wszelkie dodatkowe zapytania lub usługi, które zostaną nam zlecone po sfinalizowaniu transakcji.
 • Niniejsza wycena nie obejmuje kosztów z tytułu Przedłużenia Dzierżawy. Nasze ceny zaczynają się od kwoty £500 plus VAT w zależności od stopnia trudności.
 • Niniejsza wycena nie obejmuje kosztów z tytułu Aktu Zmiany Zapisów w Testamencie. Nasze ceny zaczynają się od kwoty £250 plus VAT w zależności od stopnia trudności.
 • Niniejsza wycena nie obejmuje kosztów z tytułu Oświadczenia Zaufania. Nasze ceny zaczynają się od kwoty £250 plus VAT w zależności od stopnia trudności.
 • W przypadku sprzedaży dzierżawy nieruchomości, mogą zostać naliczone opłaty administracyjne przez Właściciela Nieruchomości, Zarządcę lub Firmę Zarządzającą z tytułu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z dzierżawą nieruchomości oraz dostarczenia związanej z nią dokumentacji i informacji. Ceny tych usług bardzo się różnią i będą ustalane przez Właściciela Nieruchomości, Zarządcę lub Firmę Zarządzającą.
 • W przypadku zakupu dzierżawy nieruchomości, Właściciel Nieruchomości, Zarządca lub Firma Zarządzająca może pobierać opłaty administracyjne. Jak wyżej, wysokość tych opłat bardzo się różni i będzie uzależniona od warunków dzierżawy bądź też będzie ustalona przez Właściciela Nieruchomości, Zarządcę lub Firmę Zarządzającą. Możliwe płatności obejmują opłaty z tytułu: Dokonywania Wpisów, Aktu Zobowiązania, Pozwolenia na Przeniesienie Dzierżawy, renty gruntowej, ubezpieczenia, utrzymania budynku i wydania pozwoleń wymaganych w związku z Dzierżawą.
 • Poinformujemy Cię o wysokości powyższych opłat związanych z dzierżawą, jak tylko będziemy je znali. W związku z tym, na tym etapie nie jesteśmy w stanie przedstawić dokładnej wyceny. Niestety nie mamy kontroli nad opłatami, które mogą zostać pobrane.
 • Jeżeli kupujesz nieruchomość nowo wybudowaną lub od wierzyciela hipotecznego będącego w posiadaniu nieruchomości, możliwe, że będziesz musiał uiścić opłatę na rzecz kancelarii sprzedawcy tytułem sporządzenia Umowy Przeniesienia Własności /Dzierżawy. O wysokości tej potencjalnej opłaty będziemy w stanie Cię poinformować, jak tylko otrzymamy wstępną dokumentację. Ponownie, to nie my decydujemy o stawce tej potencjalnej opłaty.

Proszę zwrócić uwagę, iż niniejsza lista nie jest wyczerpująca.  Poinformujemy Cię o wszelkich dodatkowych opłatach i kosztach wymaganych do świadczenia usług poza standardową procedurą przeniesienia prawa własności możliwie jak najszybciej oraz po tym, jak sami zostaniemy o nich poinformowani. 

Kluczowe etapy

Dokładne etapy procedury sprzedaży lub zakupu nieruchomości mieszkalnej różnią się w zależności od okoliczności. Jednakże, kluczowe etapy i czynności, które wykonamy w Twoim imieniu, są następujące: –

 

Sprzedaż nieruchomości

 

Zakup nieruchomości

 

·               Przygotowanie i złożenie projektu umowy i dokumentacji towarzyszącej radcy prawnemu kupującego

·                Odpowiedź na pytania postawione przez radcę prawnego kupującego dotyczące umowy

·                Sporządzenie /negocjowanie Umowy Sprzedaży

·                Negocjowanie/zatwierdzenie  dokumentu przeniesienia własności

·                Kontakt z Wynajmującym/Zarządcą/ Spółką Zarządzającą jeżeli Twoja nieruchomość jest dzierżawiona

·                Przygotowanie do wymiany Umów, a następnie sfinalizowanie transakcji sprzedaży

·                Po sfinalizowaniu transakcji, przelew środków w celu spłacenia hipoteki i zapłata Twojej agencji nieruchomości

·                Przekazanie dokumentów potwierdzających sfinalizowanie transakcji radcy prawnemu kupującego

 

·           Sprawdzenie prawa własności nieruchomości

·           Przedstawienie pytań dotyczących umowy otrzymanej od radcy prawnego sprzedającego

·           Wykonanie wszystkich niezbędnych poszukiwań dotyczących nieruchomości

·           Przejrzenie odpowiedzi na pytania postawione w Twoim imieniu oraz przedstawienie kolejnych pytań, jeżeli wystąpią

·           Negocjowanie/zatwierdzenie warunków Umowy Zakupu

·           Doradzanie w kwestii oferty kredytu hipotecznego, jeżeli będzie miał zastosowanie

·           Przygotowanie/zatwierdzenie dokumentu przeniesienia własności

·           Przygotowanie kompleksowego sprawozdania na temat prawa własności nieruchomości

·           Przygotowanie do wymiany Umów, a następnie sfinalizowanie transakcji zakupu

·           Przelew środków na rachunek radcy prawnego sprzedającego

·           Wypełnienie zeznania podatkowego podatku od zakupu nieruchomości [Stamp Duty Land Tax Return] i złożenie go wraz z wymagalnym zobowiązaniem podatkowym do Urzędu Skarbowego  [HM Revenue & Customs]

·           Rejestracja prawa własności i hipoteki (jeżeli ma zastosowanie) w Rejestrze Gruntów [HM Land Registry]

Ramy czasowe

Doskonale rozumiemy, że w tym potencjalnie stresującym czasie będziesz oczekiwał zapewnienia, że cały proces przebiega bez zakłóceń. Jednocześnie, przeniesienie prawa własności to dość wolny proces ze względu na komplikacje związane z organizacją pozostałych stron w tzw. łańcuch.

Będziemy starali się regularnie przekazywać Ci aktualne informacje i będziemy kontaktować się z Tobą, jak tylko wydarzy się coś, co będzie miało wpływ na termin lub wszelki inny aspekt przeprowadzki. Brak odzewu z naszej strony będzie świadczył o tym, że nic znaczącego się nie wydarzyło od naszej ostatniej rozmowy, ale nie będzie to oznaczało, że nie dokonujemy żadnych czynności w Twojej sprawie.

Rozumiemy, iż klienci chcieliby możliwie najwcześniej znać datę przeprowadzki, jednakże niestety, dopóki nie dojdzie do wymiany Umów, żadna ze stron nie jest do niczego prawnie zobowiązana. Klienci mogą być zaskoczeni, gdy w ostatniej chwili pojawi się jakiś haczyk, zwłaszcza, gdy zamówili już firmę przeprowadzkową. Pomimo, iż zawsze będziemy dostosowywać się do wybranych przez Ciebie terminów, proszę mieć na uwadze, że mogą wystąpić nieuniknione problemy, które często pojawiają się dopiero tuż przed wymianą Umów.

Podczas gdy będziemy starać się sfinalizować transakcję w preferowanym przez Ciebie terminie i będziemy zawsze dążyć do tego, aby dotrzymać wszelkich racjonalnych terminów, zaznaczamy, iż średnia krajowa dla przeniesienia praw własności od otrzymania/przedstawienia projektu Umowy do finalizacji wynosi od 6 do 8 tygodni w przypadku własności nieruchomości oraz od 10 do 12 tygodni dla dzierżawy nieruchomości.

Niemniej jednak, powyższe ramy czasowe mogą zostać skrócone lub nieco wydłużone, ponieważ każda transakcja jest inna, a sytuacja i wymogi wszystkich stron biorących w niej udział nie są takie same.

Koszty świadczenia porad prawnych i reprezentowania pracowników w związku z wniesieniem pozwu do sądu pracy przeciwko pracodawcy za bezpodstawne lub bezprawne zwolnienie z pracy są następujące: –

STAŁA OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE WSTĘPNEJ OCENY PRAWNEJ LUB UDZIELENIE PISEMNEJ PORADY PRAWNEJ

Wysokość stałej opłaty dla prawnika prawa pracy zaczyna się od kwoty £100 w tym VAT za przeprowadzenie wstępnej oceny sprawy telefonicznie.

30-minutowa rozmowa telefoniczna pozwoli Ci otrzymać ekspresową, fachową poradę w zakresie prawa pracy za minimalną opłatą. Podczas tej rozmowy będziesz mógł zwięźle przedstawić swoją sytuację prawnikowi, który udzieli Ci wstępnej porady prawnej dotyczącej Twojej sytuacji i dalszych kroków, które warto podjąć.

Przeprowadzenie telefonicznej oceny nie będzie obejmowało zapoznania się w Twoją dokumentacją.

Jeżeli chcesz, aby prawnik zapoznał się z Twoimi dokumentami, możemy wykonać sprawozdanie dochodzeniowe, którego koszt wyniesie £450 dla drobnych roszczeń lub £900 dla złożonych roszczeń; obie stałe kwoty zawierają VAT.

Możemy następnie omówić dalsze finansowanie Twojej sprawy w ramach jednej z poniższych opcji:

„NO WIN – NO FEE” (nie wygrasz- nie płacisz)

W zależności od uzyskania pozytywnej oceny mocnych stron i wartości roszczenia, możemy zaoferować reprezentowanie Cię na zasadzie ‘no win no fee’.

Typowy koszt reprezentacji na tej zasadzie obliczany jest po maksymalnej stawce 35% (w tym VAT) od uzyskanego odszkodowania w wyniku wynegocjowanej ugody lub rozprawy sądowej, z doliczeniem wszelkich wydatków poniesionych w Twoim imieniu (zazwyczaj ograniczają się do kosztów podróży).

STAŁE LUB OGRANICZONE OPŁATY

Stałe opłaty – na początku współpracy uzgadniamy koszty usług

Ograniczone opłaty – koszt usługi nie przekroczy ustalonej maksymalnej kwoty

STAWKA GODZINOWA

Możemy również reprezentować Cię na podstawie tradycyjnej stawki godzinowej (plus VAT po obowiązującej stawce), która będzie naliczana bez względu na rozstrzygnięcie sprawy. Koszty prawne będą wówczas uzależnione od długości czasu poświęconego na Twoją sprawę oraz doświadczenia przedstawiciela prawnego.

Przykładowo, stawka godzinowa może wahać się od £150 dla młodszego lub początkującego prawnika, do £250 za godzinę dla partnera kancelarii.  Jeśli będziesz chciał skorzystać z tej opcji, przedstawimy Ci pełne informacje.

W przypadku stawki godzinowej będzie przysługiwało Ci 100% uzyskanego odszkodowania, ale pamiętaj, że nasze opłaty są należne bez względu na rezultat sprawy.

POLISA UBEZPIECZENIOWA

Jeżeli korzystasz z ubezpieczenia od kosztów prawnych, które często objęte jest polisą na dom lub innym ubezpieczeniem, możemy pomóc Ci w złożeniu wniosku o pokrycie kosztów prawnych. Korzyścią płynącą z takiej polisy jest to, że ubezpieczyciel pokrywa część Twoich kosztów prawnych (w zasadzie nigdy nie jest to całość), a Ty zachowujesz 100% odszkodowania.

Proszę jednak zwrócić uwagę, iż jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie, wówczas Twój ubezpieczyciel może nalegać, abyś skorzystał z usług kancelarii, z którą firma ubezpieczeniowa współpracuje, a nie z wybranym przez Ciebie prawnikiem, z którym już nawiązałeś kontakt.  Warto jednak pamiętać, że ubezpieczyciel nie może ograniczyć Twojego prawa do wyboru prawnika, jeśli sprawa trafiła już do sądu pracy; zachęcamy zatem, abyś wówczas tę kwestię z nami skonsultował.

Zwykle zgadzamy się w tym przypadku na przygotowanie i złożenie pozwu do sądu bez opłat, aby ubezpieczyciel nie mógł zakwestionować wyznaczenia nas jako wybranej przez Ciebie kancelarii.

KOSZTY SĄDOWE W SĄDZIE PRACY

Obecnie złożenie pozwu do sądu pracy nie podlega opłatom. Zaś koszty sądowe opłacone w przeszłości są obecnie zwracane.  Jest to wynikiem decyzji Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2017 r., zgodnie z którą system pobierania opłat sądowych był niezgodny z prawem.

KOSZTY UWIERZYTELNIENIA TESTAMENTU I ZARZĄDZANIA SPADKIEM

Wysokość opłat za zarządzanie spadkiem są w głównej mierze uzależnione od stopnia złożoności oraz wartości aktywów i wierzytelności wchodzących w skład masy spadkowej.  Ponadto, istnieją również inne czynniki mające wpływ na koszt zarządzania spadkiem, między innymi:

 • Czy zmarły pozostawił po sobie prawomocny testament
 • Jaka była liczba i rodzaj aktywów i wierzytelności wchodzących w skład masy spadkowej, na przykład, nieruchomości mieszkalne, rachunki bankowe/towarzystw budowlanych, akcje, obligacje premiowe, itd.
 • Czy spadek podlega opodatkowaniu od wartości masy spadkowej
 • Jaka jest liczba zaangażowanych spadkobierców i jakie jest miejsce ich pobytu
 • Czy w stosunku do masy spadkowej nie zostały złożone żadne roszczenia lub czy nie doszło do sporu między spadkobiercami w związku z podziałem majątku

Zalecamy, aby już na początku współpracy z naszą kancelarią przedstawić nam jak najwięcej informacji, dzięki czemu będziemy mogli podać dokładną wycenę naszych usług.

Oferujemy następujące usługi: –

UZYSKANIE UWIERZYTELNIENIA TESTAMENTU LUB POSTANOWIENIA W PRZEDMIOCIE UPRAWNIEŃ DO WYKONANIA SPADKU (TYLKO)

Koszty pozyskania informacji o majątku zmarłego oraz przygotowania/złożenia wniosku do Rejestru Spadkowego o uwierzytelnienie testamentu lub wydanie postanowienia w przedmiocie uprawnień do wykonania spadku (tylko) wynoszą £1000 plus VAT.

Usługa ta nie obejmuje czynności związanych z opłaceniem należnego podatku od spadku lub zebraniem i rozdysponowaniem aktywów.

PEŁNE ZARZĄDZANIE MASĄ SPADKOWĄ

Wysokość kosztów z tytułu pełnej administracji masy spadkowej zazwyczaj waha się w granicach £5 000 – £25 000 plus VAT, aczkolwiek w niektórych przypadkach, kwota do zapłaty może wykraczać poza te granice.

Pełne zarządzanie masą spadkową obejmuje następujące czynności:

 • Zebranie pełnych informacji o aktywach i wierzytelnościach zmarłego w dniu zgonu
 • Uregulowanie kosztów pogrzebu, jeśli zmarły zostawił wystarczające aktywa gotówkowe
 • Wypełnienie zeznania podatkowego od spadku
 • Przygotowanie i złożenie wniosku do Rejestru Spadkowego o uwierzytelnienie testamentu lub wydanie postanowienia w przedmiocie uprawnień do wykonania spadku
 • Zebranie aktywów zmarłego i zaspokojenie wszelkich należnych wierzytelności z masy spadkowej
 • Przygotowanie zestawienia aktywów i pasywów masy spadkowej do zatwierdzenia przez wykonawcę spadku
 • Wypłacenie ustalonych kwot spadku oraz rozdysponowanie aktywów pomiędzy pozostałych spadkobierców

PODSTAWA WYLICZENIA NASZYCH OPŁAT

Opłaty za świadczone przez nas usługi konieczne do uzyskania uwierzytelnienia testamentu lub postanowienia w przedmiocie uprawnień do wykonania spadku, a następnie zarządzania masą spadkową obliczane są według stawki godzinowej naliczanej przez pracownika naszej kancelarii, który zajmuje się Twoją sprawą.

Wszelki czas poświęcony Twojej sprawie odnotowywany jest w jednostkach sześciominutowych. Może on obejmować czas przeznaczony na spotkanie z Tobą lub osobami trzecimi; czytanie, przygotowywanie i sporządzanie dokumentów; rozmowy telefoniczne; wysyłanie i otrzymywanie e-maili i listów; dyktowanie zapisów dotyczących naszych spotkań/rozmów telefonicznych oraz świadczonych usług; wyszukiwanie informacji; podróże; oraz przygotowywanie szczegółowych wycen, zestawień i rachunków.

Obecna stawka godzinowa wynosi £220 plus VAT. Natomiast, jeśli kancelaria Andrew & Andrew Solicitors zostanie powołana na wykonawcę spadku, stawka ta wzrośnie do kwoty £250 plus VAT.

Stawki godzinowe są corocznie weryfikowane. Zaznaczamy, iż stawki mogą również ulec zmianie w zależności od stanowiska, kwalifikacji i doświadczenia radcy prawnego, który zajmuje się Twoją sprawą.

Oprócz wyżej wymienionych opłat, kancelaria Andrew & Andrew Solicitors dolicza również opłatę od wartości lub odpowiedzialności, która obliczana jest w oparciu o procentową część całkowitej wartości masy spadkowej. Opłata ta zostanie naliczona tylko w przypadku, gdy kancelaria Andrew & Andrew Solicitors została powołana na wykonawcę spadku na mocy testamentu zmarłego. 

INNE OPŁATY I KOSZTY

Powyższe opłaty prawne nie obejmują kosztów i wydatków poniesionych w imieniu klientów, płatnych na rzecz osób trzecich.

Poniższa lista przedstawia pozostałe koszty, które prawdopodobnie będziesz musiał pokryć:

 • Opłata za wniosek o uwierzytelnienie testamentu

Od 22 kwietnia 2014 r. płatna na rzecz Służby Sądowej Jej Królewskiej Mości w kwocie £155. Zazwyczaj wymagane będą również dodatkowe egzemplarze uwierzytelnienia, opłata za każde z nich wynosi £1. Dla typowego spadku, wymaganych będzie 5 dodatkowych egzemplarzy.

 • Opłata za przygotowanie przysięgi

Zanim uwierzytelnienie testamentu lub postanowienie w przedmiocie uprawnień do wykonania spadku zostanie wydane, kancelaria będzie musiała przygotować przysięgę, którą następnie będziesz musiał złożyć. Opłata za złożenie przysięgi przez każdego wykonawcę w obecności radcy prawnego lub prawnika upoważnionego do przyjmowania zaprzysiężonych zeznań wynosi £7.

 • Weryfikacja wypłacalności

Aby zapewnić dopełnienie należytej staranności, będziemy musieli dokonać weryfikacji wypłacalności każdego z wykonawców spadku oraz zmarłego. Opłata naliczana przez Wydział Rejestru Gruntów za każdą weryfikację wynosi £2.

 • Ogłoszenie na podstawie sekcji 27:

Sekcja 27 ustawy o powiernictwie z 1925 r. upoważnia wykonawcę/ów spadku do ochrony przed odpowiedzialnością w zakresie wszelkich roszczeń wierzycieli lub spadkobierców, o których istnieniu nie wiedzieli w czasie przeniesienia tytułu do lub dystrybucji masy spadkowej, pod warunkiem, że:

 • zakomunikują intencję przeniesienia tytułu do lub dystrybucji masy spadkowej poprzez publikację ogłoszenia w The Gazette lub lokalnej gazecie; oraz
 • ustalą okres nie krótszy niż dwa miesiące na wysłanie przez zainteresowane osoby do wykonawców spadku szczegółów ich roszczeń.

Opłata za zamieszczenie ogłoszenia na podstawie sekcji 27, w celu poinformowania potencjalnych wierzycieli o zgonie zmarłego wynosi obecnie £246.

 • Podatek od spadku

Spadek podlega opodatkowaniu, jeżeli wartość masy spadkowej wynosi więcej niż £325 000.  Stawka podatku od spadku wynosi 40% od kwoty powyżej tego progu.  Może jednak zostać obniżona do 36%, w przypadku gdy przynajmniej 10% wartości masy spadkowej zostało przekazane na cele charytatywne.

Po pełnym zweryfikowaniu całkowitej wartości majątku zmarłego, będziemy mogli doradzić, czy podatek od spadku będzie należny czy nie, oraz czy będą przysługiwały jakiekolwiek ulgi podatkowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY SKŁADANIA SKARG

Celem naszej kancelarii jest oferowanie wszystkim klientom skutecznych i efektywnych usług.

Kancelaria Andrew & Andrew Solicitors jest dumna z posiadania akredytacji Lexcel.  Lexcel to znak jakości Towarzystwa Prawnego [Law Society] przyznawany kancelariom za zarządzanie praktyką prawniczą i obsługę klienta na wysokim poziomie. Nasi klienci i pracownicy są dla nas najważniejsi. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony ze świadczonych przez nas usług.

Cieszymy się również z przyznanej nam akredytacji i członkostwa w Programie Jakości Usług Przeniesienia Praw Własności Nieruchomości [Law Society’s Conveyancing Quality Scheme (CQS)], które stanowi uznanie wysokich standardów i jest znakiem jakości usług.

Podejmując współpracę z kancelarią Andrew & Andrew Solicitors możesz być pewien, że otrzymasz rzetelną i profesjonalną usługę, która spełnia te standardy.

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub z poświęconej Ci uwagi, jako klientowi, uprzejmie prosimy, abyś w pierwszej kolejności przedstawił swoje obawy wyznaczonemu prawnikowi, aby ten mógł w satysfakcjonujący sposób rozwiązać problem.

Jeżeli prawnik nie będzie w stanie pomóc, lub jeśli nadal masz obawy lub pytania, wówczas skontaktuj się z Dyrektorem firmy – Andrew Wisniewskim bądź kierownikiem kancelarii, do którego można zgłaszać wszelkie trudności.

W pierwszej kolejności należy rozwiązać problem poprzez proces rozpatrywania skarg.  Jeżeli nie będziesz zadowolony z rezultatu lub jeśli nie rozpatrzymy Twojej skargi w ciągu ośmiu tygodni, możesz skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich  ds. Prawnych [Legal Ombudsman].

Dane kontaktowe Rzecznika:

P O Box 6806

Wolverhampton

WV1 9WJ

Tel.:     0300 555 0333

E-mail:                         enquiries@legalombudsman.org.uk

Strona internetowa:     www.legalombudsman.org.uk

Oficjalną skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich możesz złożyć w terminie sześciu miesięcy od otrzymania od nas ostatecznej pisemnej odpowiedzi oraz zakończenia procedury rozpatrzenia skargi.

Termin złożenia skargi do Rzecznika to sześć lat od dnia dokonania bądź pominięcia zaskarżanej czynności oraz trzy lata od kiedy składający skargę powinien dowiedzieć się o zaistniałym problemie.

Jeżeli chciałbyś otrzymać egzemplarz broszury informacyjnej dotyczącej procedury rozpatrywania skarg, nasz kierownik kancelarii może ją wysłać na Twoje życzenie.