Ubezwłasnowolnienie


Co, jeśli dana osoba nie jest zdolna aby sama o sobie decydować?

Decyzja o ubezwłasnowolnieniu wydawana jest jedynie przez Sąd Opiekuńczy, w celu wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej dotyczących jej  majątku, spraw finansowych i zdrowia. Wyznaczona osoba musi mieć pełnię praw do podejmowania takich decyzji.

Ubezwłasnowolnienie może być konieczne w sytuacji gdy dorosła osoba straciła zdolność podejmowania racjonalnych decyzji, cierpi z powodu inwalidztwa umysłowego, nie jest w pełni władz umysłowych z powodu choroby psychicznej, uległa poważnemu wypadkowi, który skutkował utartą władz umysłowych lub z powodu zaawansowanego wieku i diagnozy lekarskiej straciła zdolność do podejmowania świadomych decyzji.

Zwracając się do Andrew & Andrew, otrzymasz wyjaśnienie skomplikowanych niekiedy kwestii związanych z ubezwłasnowolnieniem. Obejmuje to ograniczenie uprawnień pełnomocnika, które będą określone w rozporządzeniu Sądu, wnioski które muszą  być przedłożone, opłaty sądowe oraz kwestie związane z ubezpieczeniem, które ewentualnie pokryje straty wynikające z nadużyć lub zaniedbań pełnomocnika.

Jeśli wśród Twoich bliskich jest ktoś, kto nie  jest już zdolny do podejmowania własnych i świadomych decyzji i chcesz porozmawiać o dostępnych możliwościach, skontaktuj się z nami, pod numerem telefonu 02392 675555 i umów na rozmowę w atmosferze pufności i zaufania.

Jak możemy pomóc? Złóż Zapytanie teraz
Check to accept our Privacy Policy