Najczęściej zadawane pytania


Kiedy Pełnomocnictwo nabiera mocy prawnej i kiedy będzie można z niego korzystać?

Odp. W przypadku Pełnomocnictwa, które dotyczy zarządzania majątkiem i finansami trzeba będzie poczekać aż dokument zostanie zarejestrowany przez Biuro ds. Opiekunów Prawnych, zwykle trwa to około 6 tygodni. W przypadku Pełnomocnictwa do zarządzania Zdrowiem i Opieką dokument nie może być zarejestrowany do chwili gdy upoważniający nie utraci zdolności do podejmowania własnych decyzji.

Ile kosztuje ustanowienie Pełnomocnictwa Bezterminowego ?

Odp. Istnieją dwa rodzaje pełnomocnictwa; Pełnomocnictwo Bezterminowe  do Zarządzania Majątkiem i Finansami oraz Pełnomocnictwo Bezterminowe do Zarządzania Zdrowiem i Opieką. Koszt ustanowienia obu Pełnomocnictw wynosi £500.00 plus VAT, dodatkowo trzeba pokryć koszty rejestracji w wysokości £110.00 za każdy dokument. Ustanowienie tylko jednego pełnomocnictwa wynosi £350.00 plus VAT oraz dodatkowo koszt rejestracji w kwocie £110.00.

Czy mogę ubiegać się o zwolnienie z kosztów ustanowienia pełnomocnictwa?

Odp. Po przedstawieniu dokumentów dotyczących wysokości dochodów można wnioskować o zwolnienie z kosztów rejestracji dokumentów. Niestety nie można być zwolnionym z kosztów adwokackich.

Co się dzieje w przypadku gdy upoważniający umrze?

Należy zgłosić ten fakt do Biura ds. Opiekunów Prawnych i wówczas Pełnomocnictwo przestanie być ważne.

Czy Pełnomocnictwo jest dostępne do wglądu?

Odp. Isnieje rejestr Pełnomocnictw. Jednak dostęp do bazy danych może podlegać opłacie administracyjnej i musi być uzasadniony.

Jak możemy pomóc? Złóż Zapytanie teraz
Check to accept our Privacy Policy