Terminologia


Podczas dokonywania transakcji dotyczących nieruchomości, prawdopodobnie napotkasz wiele specjalistycznych terminów technicznych, które jej dotyczą.

Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej pojawiających się określeń i podajemy ich znaczenie:

Umowa (Contract)

Prawnie wiążące porozumienie dotyczące sprzedaży lub zakupu nieruchomości.

Data finalizacji (Completion date)

Dzień w którym  tytuł własności zostaje przeniesiony ze sprzedającego na nabywcę, a transakcja zostaje zakończona. W przypadku kupna nierchomości, jest to dzień, w którym można odebrać klucze do swojego nowego domu i stać się jego nowym właścicielem.

Wydatki (Disbursements)

Opłaty lub koszty poniesione przez kancelarię w Twoim imieniu.

Zaświadczenie zużycia energii (Energy Performance Certificate EPC)

Zaświadczenie, które zawiera informacje o zużyciu i kosztach zużycia energii w danej nieruchomości, a także zalecenia dotyczące sposobu zmniejszenia zużycia i kosztów zużycia tej energii.

Badania środowiskowe (Enviromental Search)

Czynność polegająca na sprawdzeniu, czy nieruchomość nie jest zbudowana na terenie w przeszłości lub obcenie skażonym. Co więcej zostaje sprawdzone czy  grunty na których zbudowano nieruchomość nie emitują żadnych szkodliwych substancji.

Podpisanie umowy (Exchange of Contaracts)

Moment w  którym zarówno sprzedający jak i kupujący są prawnie zobowiązani do wywiązania się z warunków określonych w umowie. Do tego momentu wszystkie ustalenia nie są wiążące.

Lista wyposażenia (Fittings & Contents Form)

Wykaz pozycji, które objęte są lub nie, ustaloną ceną sprzedaży nieruchomości.

Grunt posiadany na własność (Freehold)

Realna własność nieruchomości i gruntu na którym stoi nieruchomość.

Ubezpieczenie od odpwiedzialności cywilnej (Indemity Insurance)

Ubezpieczenie wykupione w celu ochrony kupującego przed problemami spowodowanymi przez posiadanie tytułu prawnego do nieuchomości.

Biuro rejestracji gruntów (Land Registry)

Instytucja państwowa, rejestrująca własność gruntów i nieruchomości w Anglii i Walii. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z https://www.gov.uk/government/organisations/land-registry.

Opłaty rejestracyjne (Land Registry Fee)

Opłata pobierana przez biuro rejestracji gruntów za dokonanie rejestracji własności nieruchomości i obciążających ją kredytów hipotecznych. Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości nieruchomości. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji skontaktuj się z pracownikiem działu nieruchmości w naszej kancelarii.

Dzierżawa (Leasehold)

Własność nieruchomości na czas określony zgodnie z warunkami umowy o dzierżawie.

Sprawdzenie w lokalnym urzędzie miejskim (Local Authority Search)

Przeszukanie rejestru władz lokalnych w celu  zebrania informacji na temat nieruchomości i gruntów na, których ona stoi, dotyczące planowania i kontroli budynku, przyjęcia i utrzymania dróg wokół nieruchomości i innych elementach, które mogą mieć wpływ na decyzję o zakupie danej nieruchomości.

Formularz Informacyjny (Property Information Form)

Formularz informacyjny na temat nieruchomości, przedkładany przez sprzedającego. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności i granic posesji, historię wszelkiego rodzaju dobudowań i zmian wprowadzanych w konstrukcji nieruchomości, a także sporów sąsiedzkich oraz ubezpieczeń majątkowych.

Opłata skarbowa i podatek od nieruchomości (Stamp Duty Land Tax – SDLT)

Podatek, którego uiszczenie należy do kupującego, obliczany na podstawie wartości zakupionej nieruchomości. Aktualne stawki SDLT można znaleźć na stronie: – https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-stamp-duty-land-tax.

Tytuł własności

Dokument mający moc prawną, który stanowi dowód własności nieruchomości i zawiera wszystkie informacje na jej temat. Od 1990 roku, grunty i nieruchomości podlegają obowiązkowej rejestracji. W związku z tym, wszelkie wcześniejsze dowody własności nie są wymagane, ale mogą być przydatne zarówno dla  kupującego jak i dla sprzedającego.

Przeniesienie tytułu własności

Określany również jako formularz TR1, dokument ten stanowi prawne potwierdzenie przeniesenia  własności ze sprzedającego na kupującego.

Sprawdzenie systemu wodno-kanalizacyjnego (Water & Drainage Search)

Sprawdzenie informacji na temat dostawcy wody w okolicy w której znajduje się nieruchomość. Informacje te pokazują, czy nieruchomość zasilana jest publiczną czy prywatną siecią wodociągową  i kanalizacyjną, oraz potwierdzają, jakie są aktualnie obowiązujące opłaty.

Jak możemy pomóc? Złóż Zapytanie teraz
Check to accept our Privacy Policy