Przeniesienie tytułu własności


Jest wiele powodów dla których możesz chcieć przenieść tytuł własności nieruchomości. Może to być spowodowane zawarciem małżeństwa, rozwodem, kwestiami podatkowymi lub zmianą statusu współwłasności nieruchomości – w języku prawa na tym polega przeniesienie tytułu własności.

Jeśli chcesz przenieść tytuł własności nieruchomości, np. wykupić część praw innej osoby lub sprzedać swoją część wówczas trzeba dokonać przeniesienia tytułu własności. Prawo jasno określa przepisy dotyczące tego procederu. Jeśli nieruchomość jest obciążona kredytem, normalnie osoba wykupująca część własności zażąda odciążenia hipoteki i spłaty długu. W praktyce wiązałoby się to z udzieleniem absolutorium dla istniejącej hipoteki lub z uzyskaniem zgody od obecnego kredytodawcy na przeniesienie własności i potencjalne refinansowanie kredytu  po to aby uzyskać wystarczające środki na spłatę obecnego zadłużenia.

Jeśli chcesz przenieść tytuł własności z jedynego właściciela na dwóch lub kilku procedura ta musi być dokonana przez jednego z prawników z Andrew & Andrew Solicitord LTD. Notariusz sprawdzi i potwierdzi obecny tytuł własności, przygotuje jej przeniesienie i zgłosi do biura rejestracji gruntów. Następnie dokument stanowiący o przeniesieniu tytułu własności będzie musiał zostać podpisany przez wszystkie zainteresowane strony a powiadomienia będą musiały być przekazane do innych zainteresowanych, takich jak np. kredytodawca lub inne osoby od których może być konieczne wyrażenie zgody na sfinalizowanie procedury. Zgodnie z prawem konieczne jest  zarejestrowanie przeniesienia własności w biurze rejestracji gruntów oraz zweryfikowanie tożsamości wszystkich zainteresowanych.

Okoliczności, które wymagają przeniesienia tytułu własności: –

Zawarcie małżeństwa

Kiedy dwoje ludzi się postanawia się pobrać, ale każde z nich posiada własny dom to często decydują się na pozostawienie tylko jednej nieruchomości i ustanowienie drugiego małżonka jej współwłaścicielem. Proceder ten nazywany jest przeniesieniem tytułu własności. Zazwyczaj osoba, dodawana jako współwłaściciel nie pokrywa swojej połowy wartości nieruchomości jako, że w świetle prawa traktowane jest to jako darowizna. Czasami taki proceder nazywany jest transakcją poniżej wartości rynkowej.

Rozwód i separacja

Po rozwodzie, rozwodnicy mogą przenieść swoją część praw do nieruchomości na byłego wspołmałżonka, tak aby w świetle prawa tylko jedno z nich pozostało właścicielem nieruchomości. To także jest nazywane jest przeniesieniem tytułu własności i w świetle prawa może być również traktowane jako darowizna. Istnieją jednak inne sytuacje, tak jak w przypadku orzeczenia Sądu, kiedy przeniesienie własności nie może zostać potraktowane w ten sposób. Ponadto, jeśli poprzednio jeden ze współwłaścicieli spłacił swoją część wartości nieruchomości, wówczas prawo nie potraktuje odwrotnej sytuacji jako darownizny.

Podatki

Doradcy podatkowi często radzą właścicielom nieruchomości, aby dokonać przeniesienia tytułu własności na swoje dzieci lub innych członków rodziny. Taki podział praw do nieruchomości może być korzystny z punktu widzenia podatków i również może zostać potraktowany jako darowizna.

W takiej sytuacji przeniesienie tytułu własności może wymagać uiszczenia opłaty skarbowej oraz podatku od wzbogacenia. Nasza kancelaria może poradzić jaka będzie kwota opłaty skarbowej, ale w kwestii wysokości podatku od wzbogacenia należy poradzić się profesjonalnego księgowego.

Nawet jeśli procedura dotycząca przeniesienia tytułu własności może wydawać się prosta, to trzeba pamiętać, że jest to czynność prawna. Z prawnego punktu widzenia proceder ten może być bardzo złożony dlatego zawsze należy zaisęgnąć fachowej porady prawnika.  Aby takową uzyskać, skontaktuj się z Andrew & Andrew Solicitors, kancelarią która od 60 lat zajmuje się tego typu sprawami. Kontakt mailowy: conveyancing@a2law.co.uk lub telefoniczny: 023 9267 5555.

Jak możemy pomóc? Złóż Zapytanie teraz
Check to accept our Privacy Policy