Zmiany w sprawach dotyczących chorób nabytych podczas wakacji

Sprawy dotychące chorób nabytych podczas wakacji są powszechnie dyskutowanym tematem, gdyż biura podróży odkrywają nowe sposoby pozwalające im opóźnić przyznanie się do winy lub też badanie pozwu w celu uniknięcia płacenia odszkodowania.

W jednej z ostatnich spraw, Linda Lavrey & Leslie Lavrey v TUI Limited, pozywający cierpieli z powodu biegunki przez okres 12-14 dni podczas wakacji w Egipcie. Wierzono, że było to spowodowane nieodpowiednią temperaturą, w jakiej przechowywano jedzenie, kotami oraz muchami obecnymi w jadalni, a także burdną zastawą i sztućcami. Sędzia przychylił się do oskarżeń Pana i Pani Lavrey, gdyż dowody, jakie przedstawili, były „nieodparte”, a TUI Limited nie byli w stanie przedstawić żadnych dowodów na to, że zasady higieny były przestrzegane.

Sędzia orzekł, że TUI Limited musi zapłacić pozywającym £6,000.00 do 28. lipca 2017, czego jednak nie zrobili. W związku z tym prawnik Wnioskodawców podjął dalsze działania mające na celu pozyskanie odszkodowania od Pozwanego. Prawnik zwrócił się do Sądu z prośbą o wydanie ostatecznego wyroku tak, aby TUI Limited dokonało przelewu należnego Panu i Pani Lavrey odszkodowania.

Od tamtego czasu odszkodowanie zostało zapłacone, a TUI Limited określiło wcześniejsze komplikacje jako „problem administracyjny”.

W świetle tej sprawy pojawiły się głosy, że założona powinna zostać oficjalna baza danych, gdzie znajdowałyby się wszystkie pozwy złożone przeciwko danej instytucji. Jest możliwe, iż w tym samym czasie może być kilka pozwów złożonych przeciwko jednemu hotelowi, ale firma je rozpatrująca byłaby świadoma jedynie ich własnych spraw, co mogłoby być niekorzystne podczas ujawniania informacji.

Kerry Blomerus, Prawnik