No Win. No Fee.

  • Home
  • >
  • No win. No fee.

Nie trzeba już obawiać się kosztów porady prawnej.

Kiedy podejmujecie Państwo współpracę dotyczącą szkód osobowych Kancelarią Andrew & Andrew, możecie Państwo wybrać prowadzenie sprawy na zasadzie „Nie wygrywasz. Nie płacisz”, unikając tym samym ryzyka finansowego. Możecie się teraz Państwo skupić na dochodzeniu do zdrowia zamiast martwić się o opłaty.

Co to jest „no win no fee”?

Jeśli zdecydują się Państwo wnioskować o odszkodowanie, muszą Państwo podpisać umowę tzw. Conditional Fee Agreement, powszechnie zwaną No win. No fee. (Nie wygrywasz. Nie płacisz.). Dzięki temu prawnicy Kancelarii Andrew and Adrew mogą występować o odszkodowanie w Państwa imieniu, za co nie uiszczają Państwo żadnych opłat prawnych, nawet, jeśli Państwa sprawa nie zakończy się sukcesem, za wyjątkiem pewnych specjalnych okoliczności. Zamiast tego, jeśli uda nam się wywalczyć dla Państwa odszkodowanie, pobieramy tzw. success fee (opłatę za sukces) od przyznanych Państwu środków.

Innymi słowy, nie muszą Państwo pokrywać żadnych naszych kosztów, nie ma żadnych ukrytych opłat. Eliminuje to obciążenia finansowe i obawy związane z występowaniem o odszkodowanie.

Aby mogli Państwo zawrzeć z nami umowę (Conditional Fee Agreement), prawnicy Kancelarii Andrew and Andrew muszą wyrazić zgodę na reprezentowanie Państwa w sprawie o odszkodowanie. Istnieją pewne wyjątki od tej zasady, które zostaną Państwu wyjaśnione przez naszych przedstawicieli.

Współpraca z nami:

Jesteśmy tutaj, aby przeprowadzić Państwa krok po kroku przez proces uzyskiwania odszkodowania, pomagamy go zrozumieć oraz zapewniamy brak ryzyka finansowego dla Państwa.

Proces uzyskiwania odszkodowania:

Po tym jak zapoznaliście się Państwo z informacją o nas, prosimy o kontakt pod numer telefonu 023 9267 5527 lub o wypełnienie formularza na podstawie, którego będziemy mogli się z Państwem skontaktować.

Porozmawiamy z Państwem na temat wypadku i doradzimy jak dalej postępować. Jeśli będziemy mogli Państwa reprezentować, poinformujemy Państwa o dalszych etapach uzyskiwania odszkodowania.

Czy przysługuje Państwu odszkodowanie?

Jedynym sposobem, aby mieć pewność, że należy się Państwu odszkodowanie na zasadach „no win no fee”, jest zadzwonienie pod numer 0239267 5527. Nasi doradcy będą w stanie określić, czy jest to sprawa o odszkodowanie i skierują Państwa do odpowiedniego prawnika z Kancelarii Andrew & Andrew Solicitors, który sprecyzuje kwalifikowalność do „No win. No fee”.

Alternatywnie, jeśli odpowiedzą Państwo twierdzące na poniższe pytania, jest prawdopodobne, że mają Państwo sprawę o odszkodowanie i kwalifikują się do „No win. No fee”.

  1. Czy Państwa wypadek wydarzył się w ciągu ostatnich trzech lat?
  2. Czy wypadek ten był winą kogoś innego?
  3. Czy odnieśli Państwo obrażenia w wyniku tego wypadku?